12 thoughts on “Kviz znanja – Uspon stare Grčke”

  1. Vrlo zanimljivo,jer se može naučiti o polovici Grčke
    Moglo je više pitanja postaviti za grčke bogove sa ljudskim licem i za peleponeski rat

  2. Odlično je.
    Taman nešto da si ponavljam za ispit. <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 🙂

  3. Ovo je jako dobro , možda jedino da ima malo više pitanja jer svako se pitanje ponavlja dva puta i to onda ispada da ima samo 7 pitanja . zašto se zapravo ponavljaju ta pitanja ? Govori se samo o usponu stare Grčke , zašto nema Grčkih bogova , peloponezijskog rata itd , žašto?

  4. supre je samo da ima malo više pitanja jer ih je skoro pola istih.
    nije mi jasno zašto se ponavljaju?

Comments are closed.