Mitovi i legende o potresima

Ljudi tijekom davne prošlosti nisu znali objasniti nastanak potresa pa evo nekoliko zanimljivih mitova i legendi o tome što potrese uzrokuje:

Potres
• Osam velikih slonova koji nose Zemlju, ako se jedan umori (Hindusi)
• Kad se veliko prase koje nosi Zemlju očeše o drvo. Zvuk koji se čuje je zadovoljno roktanje nakon toga (Celebes)
• Kad se pomakne žaba koja nosi svijet na glavi (Mongolija)
• Kad se div na čijem tjemenu svi živimo počeše ili kihne (Afrika)
• Kad popusti pažnja boga Kašime koji pazi na Namazu-a, velikog soma koji podupire Zemlju da ne potone u ocean. U listopadu 1855. potres je pogodio Tokio tijekom mjeseca kad se bogovi sastaju u nekom hramu pa se na soma nije pazilo! (Japan)
• Kad bog popisuje pučanstvo hodajući trese Zemlju. Seljaci tada izlaze iz kuća i viču: “Tu sam, tu sam!” kako bi skratili njegov posao. (pleme Maimas, Peru)
• Kad se psi koji vuku Zemlju na saonicama počešu jer su puni buha (Sibir)

Izvor: www.gfz.hr