Citati Nikole Tesle: ‘Čovjek je rođen da radi, trpi i da se bori’

Nikola TeslaNadanašnji dan 1856. godine u Smiljanu u Lici rođen je, prema mnogima, najveći znanstvenik svih vremena koji je “stvorio 20. stoljeće”, Nikola Tesla.

Memorijalno društvo Nikola Tesla na svojim stranicama piše da taj veliki čovjek simbolizira snagu ujedinjenja i inspiraciju svim nacijama u ime mira i znanosti. New York i mnoge druge države SAD-a 10. srpnja slave kao Dan Nikole Tesle. Rođen je u obitelji srpskog pravoslavnog svećenika Milutina, a majka mu je bila domaćica Đuka Mandić. Studirao je u Grazu i na Sveučilištu u Pragu.

Prvo se specijalizirao za fiziku i matematiku, a potom je do kraja života ostao fasciniran elektricitetom. Prije dolaska u SAD je u Parizu radio za Edisonovu kompaniju, gdje je dizajnirao dinamo, a potom je otišao u SAD. Uz mnoge poznate podatke o Tesli kao “izumitelju” izmjenične struje i mnogih drugih fantastičnih izuma, manje je poznato da je na svoj 75. rođendan bio na naslovnici magazina Time. Umro je 7. siječnja 1943. godine u hotelu New Yorker, gdje je živio posljednjih 10 godina života.

Povodom Teslina rođendana objavljujemo njegove manje poznate citate:

– Čovjek je rođen da radi, da trpi i da se bori; tko tako ne čini, mora propasti.

– Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.

– Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvjetljenja.

– Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Budha naziva “Najveće zlo u svijetu”

– Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako koncentriramo misli o toj istini, postajemo skladni s tom velikom moći. Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji.

– Znanost je osobna perverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovječanstva.

– Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac ulagao sam u izume, kojima sam omogućio nove pronalaske, omogućujući čovječanstvu lakši život.

– Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovjek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i cjeline.

– Sukobi između pojedinaca, kao i vlade i naroda, rezultat su nesporazuma u najširem značenju tog pojma. Nesporazumi su uvijek uzrokovani nemogućnošću da se cijeni međusobno mišljenje.

– Prije nego što sam napravim skicu na papiru, cijela ideja je razrađena mentalno. U svojem umu mijenjam konstrukciju, radim poboljšanja, pa čak i pokrećem uređaj.

– Ja nemam obitelj. Samo želim nastaviti s radom. Novac bi mi samo smetao.

– Instinkt je nešto što nadmašuje znanje.

– Najveći ljudi su oni koji promiču i žive najviša moralna postignuća.

Izvor: vecernji.hr