Iskopana glava kipa Amenhotepa III.

U Luksoru na jugu Egipta prikazana je glava kipa faraona Amenhotepa III. (1387.-1348. pr. Kr.), jednog od najslavnijih i najbogatijih faraona. Nedavna su uspoređivanja DNK mumija pokazala da je taj deveti faraon XVIII. dinastije bio djed faraona Tutankhamona, a baka mu je bila carica Tiye.

Amenhotep III.

Od vrha krune do vrha brade glava skulpture visoka je 2,5 metra. Isklesana je od crvenoga granita. Odlomljeni je dio goleme skulpture čiji su neki dijelovi već iskopani iz ruševina Amenhotepova posmrtnog hrama u Luksoru.

Sam se hram u susjedstvu posmrtnoga hrama moćnog Ramzesa II. nije uspio očuvati osim nekoliko stupova i obrisa tlocrta. Nil je bio preblizu. Amenhotepov su posmrtni hram otkrili raskopavajući “aleju sfingi”, 2,7 kilometara dugu ravnu cestu koju je Amenhotep izgradio da bi povezao Luksor na Nilu, koji se nekada zvao Teba) s kompleksom hramova u Karnaku. Prije tih iskapanja znalo se da je cesta postojala, čak i da su se 1500 godina kasnije njome služili i Rimljani, ali osim kratkoga dijela ispred Karnaka, svu je bio prekrio mulj nilskih poplava.

U egipatskoj upravi za starine kažu da će sada kada imaju glavu obnoviti cijelu skulpturu egipatskoga cara koji je uveo monoteizam. Samu je glavu nilski pijesak izvrsno očuvao, jedino je vrh nosa malo istrošen, kaže voditelj istraživanja dr. Hourig Sourouzian.
Prvi egipatski arheolog i čelni čovjek državne uprave za starine dr. Zahi Hawass oduševljen je ljepotom skulpture i portretističkom kvalitetom rada drevnih klesara, ali i savršenim krivuljama te besprijekornom uglačanošću granita.

Izvor: vecernji.hr