12 thoughts on “Kviz znanja – 7. razred – Svijet i Hrvatska u osvit modernog doba; Europa od Francuske revolucije do Bečkog kongresa”

  1. hahhaahhahahaahah samo se smijem nemate kaj protiv učitelju?………joj u ovom kvizu rasturam

Comments are closed.